Raoul Sirbu - pictura murala

Raoul Sîrbu

Home
Contact: raoulsirbu@yahoo.com

Pictor profesionist, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România.
Născut în 1967, locuieşte în Bucureşti.
Absolvent al Academiei de Artă din Bucureşti, secţia Restaurarea şi Conservarea Operei de Artă.
Studii particulare cu pictorul Vasile Chinschi şi graficianul Ion Octavian Penda.
Activitate în domeniul restaurării, picturii şi teoriei artei.

Professional painter, member of the Romanian Fine Arts Union.
Born in 1967, lives in Bucharest.
Graduated from The Fine Arts Academy in Bucharest, Art Restoration and Conservation Department.
Took private lessons with painter Vasile Chinschi and graphic artist Ion Octavian Penda.
Activity in restoration, painting and art theory.

Peintre professionnel, membre de l’Union des Artistes Plastiques de Roumanie.
Né le 1967, domicilié à Bucarest.
Diplômé de l’Académie De Beaux-arts de Bucarest, département Restauration et Conservation de l’Œuvre d’Art.
Des cours en particulier avec le peintre Vasile Chinschi et avec le graphicien Ion Octavian Penda.
Activité dans le domaine de la restauration de la peinture, peinture et théorie de l’art.

____________________________


CELE DOUĂ APARENŢE ALE PICTURII

Editura Miron, anul apariţiei 2001, 420 pagini cu ilustraţii alb-negru


“…Raoul Sîrbu se încumetă primul la o astfel de lucrare şi procedează cu mare înţelepciune. Nu are vanitatea să spună totul, dar ce spune e atât de convingător, iar scrisul său e atât de aplicat, încât până şi cel mai comod cititor se simte convocat la dialog… “
Tudor Octavian, din prefaţa cărţii


“…Absolvent de Arte Plastice, tânărul (şi, e cazul să o spun, talentatul) autor are în primul rând, meritul să scrie o carte aşa cum i-ar fi plăcut şi lui să citească. Adică umple un gol cultural în care pune tablouri şi poveşti despre tablouri, observaţii de bun simţ şi surprinzătoare nuanţe ale receptării. Cu o documentaţie solidă, care nu este scoasă ostentativ la vedere, cu ore îndelungi petrecute în faţa multor capodopere de prin muzeele lumii, cu o seamă de deprinderi din interiorul picturii, nemijlocite, adică, de alte cărţi, Raoul Sîrbu reuşeşte pe măsura provocării: să scrie despre artă fără să se dea critic cu gândirea “meandrată” şi cu discursul încifrat, să vorbească despre pictură cu drag, fără să cadă în păşunism, să spună (şi) lucruri ştiute, fără să fie plictisitor. Şi, nu în ultimul rând, să povestească impovestibilul. Să te captiveze cu fervoarea sa de tânăr iscoditor, care te duce, fără să simţi, de-a lungul celor peste 400 de pagini, printr-un muzeu ideal, bine structurat pe secţiuni, excelent articulat pentru înţelegerea artei…”
Ioan T. Morar - Academia Caţavencu


“…De la început trebuie spus că este vorba de o carte-eveniment, cu multiplă adresabilitate, structurată pe un edificiu tematic solid, cu pasaje dramatice şi ironice care propun o lectură pasionantă… Ce frumos ar fi un serial de televiziune bazat pe capitolele acestei cărţi…”
Călin Stănculescu – România Liberă


© Raoul Sirbu 2012. Toate imaginile sunt protejate de drepturile de autor | Home | Design Vectorpixel